Wydarzenia


  Niedziela 6 września 2020

  Dożynki Gminne "Brzeziny 2020"

  6 września 2020r odbyły się Dożynki Gminne pod nazwą: „Brzeziny 2020”, które w tym roku zostały zorganizowane w Brzezinach.

   


   

  Uroczystość rozpoczęła się w Wielopolu Skrzyńskim, skąd Grupy wieńcowe wraz z Wójtem Gminy i większością Gości przejechali do Brzezin. Orszak uformował się obok budynku Filii Ośrodka Kultury
  w Brzezinach, następnie przemaszerował na Mszę Świętą w intencji Rolników do Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja.
  Msza św. była koncelebrowana przez ks. Dziekana, proboszcza parafii Józefa Kłosowskiego oraz ks. Mariusza Siniaka Proboszcza parafii NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim.
  Na parkingu obok Kościoła odbył się dalszy ciąg uroczystości.

  Przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz wygłosił przemówienie. Po zakończeniu okolicznościowego przemówienia nastąpiła ceremonia przekazania tradycyjnego chleba przez starostów dożynkowych Państwa Teresę i Jana Wojnarowskich na ręce gospodarza gminy.


  Pięknym gestem było również wręczenie przez Wójta Gminy chlebów wypieczonych z tegorocznego zboża w dowód wdzięczności osobom, które aktywnie wspierają rozwój Gminy Wielopole Skrzyńskie.
  W ramach tego gestu głos zabrał Starosta Ropczycko-Sędziszowski Pan Witold Darłak, jeden z zaproszonych gości. W wydarzeniu uczestniczył również Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Wiesław Lada, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jacek Magdoń, Pani Wioletta Pasierb z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Oddział w Ropczycach
  oraz Dyrektorzy Szkół z Gminy Wielopole Skrzyńskie, licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy w tym grupy wieńcowe reprezentujące poszczególne sołectwa.

  Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja grup wieńcowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

   

  Na scenie zaprezentowało się 12 grup wieńcowych, które przedstawiły również własny program artystyczny.

   

  W uroczystości udział wzięły następujące grupy wieńcowe:

  1. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki”

  2. Klub Seniora z Brzezin

  3. Sołtys i Rada Sołecka z Brzezin

  4. Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego

  5. Gminne Koło Pszczelarzy z Wielopola Skrzyńskiego

  6. Młodzież z Rzegocina

  7. Grupa Biesiadno -Teatralna „Victoria” z Broniszowa

  8. Ochotnicza Straż Pożarna z Broniszowa

  9. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia

  10. Grupa „Seniorzy” z Glinika

  11. Stowarzyszenie „Gliniczanki” z Glinika

  12. Koło Gospodyń Wiejskich „Łysogórzanki” z Glinika

   

  Święto plonów to także  doskonała okazja do podziękowania i uhonorowania ciężkiej pracy rolników.

  Na wniosek Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie pięciu rolników, tj. Jan Wojnarowski, Janina Wojnarowska, Roman Zygmunt, Rafał Panocha i Wojciech Świerad z sołectwa Brzeziny otrzymało odznaczenia Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza, które wręczyli Pan Wiesław Lada Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

   

  Na zakończenie wystąpił zespół muzyczny „EUFORIA”.