Aktualności


  Czwartek 24 stycznia 2019

  Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2018 roku

  Starostwo Powiatowe w Ropczycach przystąpiło do organizacji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2018 roku.

  Głosowanie rozpoczęło się 24 stycznia 2019 roku i potrwa do 22 lutego 2019 roku do godziny 15:30.


  Laureaci Plebiscytu zostaną wybrani w powszechnym głosowaniu mieszkańców za pomocą kuponów konkursowych, które ukażą się na łamach tygodnika „Reporter” w czterech kolejnych wydaniach gazety.

  Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Powiatu oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:

  1.  Sportowiec Roku,

  2. Drużyna Roku,

  3. Talent Roku,

  4. Trener Roku,

  5. Działacz Sportowy Roku.

  Do udziału w plebiscycie zostały nominowane również osoby z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

  Klikając w link podany poniżej, można zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu oraz sylwetkami  wszystkich kandydatów w poszczególnych kategoriach  http://spropczyce.pl/page/show/2241,powiatowy-plebiscyt-sportowy

  W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

  Kupon konkursowy powinien być wypełniony wyraźnie drukowanymi literami i dostarczony osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną z dopiskiem „kupon” na adres Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce.

  Istnieje również możliwość złożenia kuponów w Urzędach Gmin w: Wielopolu Skrzyńskim pok. nr 22, Ostrowie, Iwierzycach oraz w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim.

  Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2018 roku odbędzie się 5 marca 2019 r., podczas  V Powiatowej Gali Sportu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim.