Aktualności


  Poniedziałek 4 grudnia 2017

  „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

  Szanowni Państwo, z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn.: „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” w wysokości 1 079 894,40 zł.


  Ogólna wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

  Celem zadania jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat poprzez uruchomienie dodatkowych 4 oddziałów Przedszkola Integracyjnego przy szkołach podstawowych w Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku.

  Nowo otwarte oddziały, dysponujące 80 miejscami przedszkolnymi zyskają nowe wyposażenie sal dydaktycznych, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne. Zapewnią 8 godzinną opiekę przedszkolną, podstawowy i specjalistyczny program edukacyjny, dostosowany do potrzeb dzieci w tym osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada także wzbogacenie oferty 9 oddziałów Przedszkola Integracyjnego (w tym 4 nowych) o zajęcia dodatkowe, wyjazdy i spotkania edukacyjne.

  W własnym zakresie, w oparciu o istniejące wyposażenie i zaplecze kuchenne, będziemy przygotowywać posiłki dla dzieci dostosowane do ich potrzeb, dzięki dotacji zakupimy samochód i zatrudnimy dwie dodatkowe osoby. Łącznie w projekcie powstanie 10 nowych miejsc pracy w tym 4 dla nauczycieli wychowawców.

  Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej, opracowania oraz wdrożenia wzbogaconego programu edukacyjnego wspierającego indywidualny rozwój dzieci.

  Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2019.