Ogłoszenia


  Wtorek 9 lipca 2024

  WYBORY SOŁTYSÓW

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządził na niedzielę 25 sierpnia 2024 r. wybory sołtysów w Gminie Wielopole Skrzyńskie. Głosowanie odbędzie się w godzinach 8:00–16:00 w lokalach wyborczych w sołectwach Gminy Wielopole Skrzyńskie.


  Komitety Wyborcze kandydatów na sołtysów sołectw mogą zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysów sołectw w terminie od 24 lipca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r. oraz kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w terminie od 24 lipca 2024 r. do 8 sierpnia 2024 r. Zgłoszenie kandydata na sołtysa musi być poparte przez co najmniej 15 mieszkańców danego sołectwa.

  Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 9.

  Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. nr 14 lub ze strony internetowej wielopole.biuletyn.net