Aktualności


  Wtorek 18 sierpnia 2020

  Tradycyjny Odpust Wielopolski 2020

  Pandemia nie przeszkodziła tradycyjnie podziękować za dar plonów w Wielopolu Skrzyńskim.

  15 sierpnia 2020 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się coroczna uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Patronki Wielopolskiej Parafii, którą połączono z organizacją tradycyjnego pochodu odpustowego z wieńcami, orkiestrą i przejazdem banderii konnej.


  W tym dniu na wielopolskich ulicach pojawiły się kolorowe stragany, na których można było zakupić nie tylko tradycyjne słodkości i dewocjonalia, ale również liczne pamiątki.

  Po uroczystej sumie odpustowej orszak przemaszerował na wielopolski rynek gdzie przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pan Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów. Zaznaczył również, że udział w tej uroczystości - bez wątpienia sprzyja budowaniu lokalnej integracji i pogłębia wzajemne więzi międzypokoleniowe.

  Kolejnym punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

  W organizowanym konkursie wzięło udział 3 grupy wieńcowe z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie:

  1. Grupa Wieńcowa: Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego.

  2. Grupa Wieńcowa: Gminne Koło Pszczelarzy z Wielopola Skrzyńskiego.

  3. Grupa Wieńcowa: Młodzież z Rzegocina.

  Każda grupa wykazała się ogromną inwencją twórczą, pomysłowością i dużym nakładem pracy przy wykonaniu wieńców nawiązujących do lokalnych tradycji.

  Wydarzenie zakończyło się przyznaniem nagród finansowych dla uczestników konkursu wieńców dożynkowych oraz  na najładniejszą prezentację jazdy konnej wierzchem lub w zaprzęgu i najładniej udekorowany traktor.

  Pragnę podziękować mieszkańcom i gościom naszej gminy za przybycie i przeżywanie z nami chwil, które nie tylko wspierają tradycje i obyczaje, ale przede wszystkim jednoczą nas w naszych lokalnych społecznościach. 
  Już dziś zapraszam do udziału w tradycyjnym odpuście 15 sierpnia 2021  roku - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.