Wydarzenia


  Czwartek 17 października 2019

  Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto polskiej szkoły, uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników obsługi, które przypomina o wielkiej wartości, jaką w życiu każdego człowieka stanowi edukacja.

  Z tej okazji 16 października 2019 roku w Gminie Wielopole Skrzyńskie zorganizowano Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

  Wydarzenie stało się wspaniałą okazją do podziękowania pracownikom oświaty za pasję, trud i całoroczną pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia.


  Przybyłych na uroczystość gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu podkreślał profesjonalizm i zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców, przyczyniajace się nie tylko do rozwoju intelektualnego uczniów, ale również pozwalające odkrywać ich talenty i kształtować charaktery.  Pan Wójt życzył wszystkim sukcesów zawodowych i osobistych, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz uznania i szacunku całej gminnej społeczności.

  Podziękowania i życzenia dla grona pedagogicznego złożyła również Pani Beata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

  Następnie Pan Wójt przyznał cztery nagrody, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody otrzymali: Pan Marek Śliwiński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Teresa Świniuch Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Pani Wioletta Sarna Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku oraz Pani Małgorzata Przydział Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach – Berdechowie.

  Na zakończenie uroczystości  Pan Wójt wręczył na ręce wszystkich uczestników spotkania   symboliczne   kwiaty oraz okolicznościowe życzenia w dniu ich święta.