Ogłoszenia


  Poniedziałek 28 stycznia 2019

  Wyniki wyborów Sołtysów w Gminie Wielopole Skrzyńskie

  Szanowni Państwo, 27 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie przeprowadzono wybory Sołtysów dla poszczególnych sołectw gminnych.

  Dla wyboru sołtysów utworzono 4 okręgi wyborcze.


  Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

  W Okręgu Wyborczym nr 1 – miejscowość Broniszów o pełnienie funkcji Sołtysa ubiegały się następujące osoby:

  1. Pan Adam Galas – 71

  2. Pani Sławomira Marciniec - 145

  3. Pan Piotr Zięba – 87

  Łącznie głosów ważnych oddano: 303

  W wyniku głosowania najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana  sołtysem  Pani Sławomira Marciniec.

   

  W Okręgu Wyborczym nr 2 -  miejscowość Glinik o pełnienie  funkcji Sołtysa ubiegały się następujące osoby:

  1. Pan Tadeusz Bokota – 379

  2. Pan Stanisław Pasowicz – 130

  Łącznie głosów ważnych oddano: 509

  W wyniku głosowania najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany sołtysem Pan Tadeusz Bokota.

   

  W Okręgu Wyborczym nr 3  utworzonym do wyborów w miejscowości   Wielopole Skrzyńskie wybory na sołtysa nie zostały przeprowadzone w dniu 27 stycznia br., ponieważ Gminna Komisja Wyborcza w Wielopolu Skrzyńskim w terminie określonym w kalendarzu wyborczym zarejestrowała 1 kandydata, którym był dotychczas pełniący tę funkcję Pan Misiora Janusz i tym samym został on uznany za sołtysa sołectwa Wielopole Skrzyńskie.

   

  W Okręgu Wyborczym nr 4 -  miejscowość Brzeziny o pełnienie funkcji Sołtysa ubiegały się następujące osoby:

  1. Pan Marek Kąkolewski – 40

  2. Pani Beata Wiśniewska – 283

  3. Pan Stanisław Wojnarowski – 272

  Łącznie głosów ważnych oddano: 595

  W wyniku głosowania najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana sołtysem Pani Beata Wiśniewska.

   

  W Okręgu Wyborczym nr 5 -  miejscowość Nawsie o pełnienie  funkcji Sołtysa ubiegały się następujące osoby:

   

  1. Pan Wiesław Janowski – 106

  2. Pani Maria Żywot – 183

  Łącznie głosów ważnych oddano: 289

  W wyniku głosowania najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana sołtysem Pani Maria Żywot.

   

  Wszystkim wybranym Sołtysom składam serdeczne gratulacje.  Wierzę, że społeczny mandat zaufania, którym zostaliście obdarzeni przez mieszkańców, jest gwarantem udanej współpracy pomiędzy lokalną społecznością a władzami samorządowymi. Liczę, że w rozpoczynającej się kadencji będziemy wspólnie podejmować szereg działań i konsultować najważniejsze decyzje, kierując się zawsze troską o dobro mieszkańców całej gminy i każdej miejscowości z osobna. 
  Życzę wielu sukcesów oraz realizacji zaplanowanych zadań, a także wytrwałości i satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie