Publikacje


  Czwartek 30 stycznia 2020

  Budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok uchwalony

  Szanowni Państwo, 28 stycznia 2020 roku odbyła się X sesja Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, podczas której jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2020 rok.

  Budżet został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o Finansach Publicznych i spełnia wszelkie wymogi formalne i merytoryczne oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  W budżecie zaplanowano dochody  w wysokości  44 304 897,00 zł, natomiast wydatki  ustalono w łącznej kwocie  45 726 446,92  zł, co oznacza 1 421 549,92  zł  deficytu.


  Uchwała budżetowa  została skonstruowana w sposób skrupulatny, w taki sposób, aby zabezpieczyć podstawowe i najważniejsze potrzeby mieszkańców wszystkich sołectw gminy.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się treścią zamieszczonego poniżej  dokumentu, w którym zawarty jest m.in. opis zadań inwestycyjnych zaplanowanych w roku bieżącym.