Aktualności


  Środa 19 września 2018

  Promesa na przebudowę drogi gminnej Nawsie - Rzeczki

  Szanowni Państwo, Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z Dotacji Celowej Skarbu Państwa w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nawsie Rzeczki.

   


  Przetarg na realizację przedsiewzięcia został już ogłoszony. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 500 mb oraz pozostałych prac polegających m.in. na rozbiórce i wymianie przepustów pod koroną drogi, odmuleniu rowów oraz utwardzeniu poboczy.

  Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2018 roku. 

  Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do  24 września 2018 roku.

   W załączeniu skan dokumentu potwierdzającego otrzymane wsparcie finansowe.

  Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację kolejnej inwestycji drogowej służącej naszym mieszkańcom.