Wydarzenia


  Niedziela 11 lutego 2018

  „Ocalić od zapomnienia”

  11 lutego 2018 roku w budynku Fili Ośrodka Kultury w Broniszowie odbyło się spotkanie integracyjne pt. „Ocalić od zapomnienia”.


  Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszowie, a także Klub Seniora z Broniszowa oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

  Podczas spotkania zaprezentowano widowisko pn: „Wesele według dawnych tradycji” oraz inscenizację pt. „Droby”.

  Celem spotkania było zaprezentowanie bogatego dorobku kulturalnego regionu oraz propagowanie wiedzy na temat lokalnej tradycji.