Ogłoszenia


  Poniedziałek 22 listopada 2021

  1 milin złotych w konkursie nr 1 - Rosnąca Odporność w ramach Narodowego Programu Szczepień.

  Szanowni Państwo, z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie wygrała konkurs Rosnąca Odporność, osiągając najwyższy wskaźnik przyrostu zaszczepionych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w terminie pomiędzy 1 sierpnia, a 31 października 2021 roku.


  Konkurs Rosnąca Odporność datowany od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. premiuje gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Łączna pula nagród konkursu wynosi ponad 500 milionów złotych.

  W konkursie mogły brać udział gminy ze wszystkich powiatów w kraju za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody:
  1. miejsce: 1 mln zł,

  2. miejsce: 500 tys. zł,

  3. miejsce: 250 tys. zł.

  W powiatach z 3 gminami nagrodę 1 mln zł zdobywa tylko 1 gmina z najwyższym wzrostem. W powiatach z 4 gminami nagrody 1 mln zł i 500 tys. zł zdobywają 2 najlepsze gminy. Pozostałe powiaty (powyżej 4 gmin) nagrody otrzymają 3 gminy odpowiednio 1 mln, 500 tys. 250 tys.

  Gminy z największą liczbą zaszczepionych – powiat ropczycko-sędziszowski:

  1. ropczycko-sędziszowski gmina: Wielopole Skrzyńskie wskaźnik: 4,930

  2. ropczycko-sędziszowski gmina: Ostrów, wskaźnik 4,928

  3. ropczycko-sędziszowski gmina: Sędziszów Małopolski, wskaźnik 4,894

  Pełna lista gmin z największą liczbą zaszczepionych - województwo podkarpackie znajduje się w załączniku poniżej.

  Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, których odpowiedzialna postawa przyczyniła się do osiągnięcia najwyższego w naszym powiecie wskaźnika wzrostu, tym samym dając samorządowi Gminy Wielopole Skrzyńskie prawo do milionowej nagrody. Środki te będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem cyt. „ Samorządy mogą je wydać na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków pandemii, w tym społeczno-gospodarczych”.