Wydarzenia


  Piątek 20 października 2017

  Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej

  Zgodnie z tradycją, pracownicy oświaty z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie spotkali się 16 października 2017 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej.


  Na uroczystości obecni byli przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawiciele samorządu gminy - Wójt Gminy Marek Teczar, Przewodnicząca Rady Gminy Halina Poręba, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Dziok, Sekretarz Gminy Krystyna Wlezień, Skarbnik Gminy Janina Drygaś.

  Pan Marek Tęczar Wójt Gminy, witając przybyłych, podkreślał profesjonalizm i zaangażowanie z jakim dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi pełnią na co dzień misję edukacji i wychowania młodego pokolenia. „Cieszę się, że zechcieliście Państwo odpowiedzieć na moje zaproszenie. Mam dzisiaj okazję w imieniu całej społeczności Gminy Wielopole Skrzyńskie, podziękować za trud i poświęcenie w niełatwej pracy pedagogicznej, dziękuję za zaangażowanie, sumienną pracę, krzewiącą właściwe postawy uczniów. Zapewniam, iż samorząd gminy dokłada wszelkich starań, aby w ramach dostępnych środków stworzyć jak najlepsze warunki pracy w podległych jednostkach oświatowych”. Wójt Gminy życzył wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom oświaty sukcesów zawodowych i osobistych, spełnienia upragnionych celów oraz satysfakcji, uznania i szacunku całej gminnej społeczności za pracę w kształtowaniu postaw młodego pokolenia”.

  Po przemówieniu wręczył Pani Dyrektor Teresie Świniuch, Pani Dyrektor Barbarze Musiał, Panu Dyrektorowi Markowi Śliwińskiemu oraz nauczycielom Pani Elżbiecie Brzoza i Panu Dariuszowi Wielgusowi Nagrodę Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz znaczące efekty w działalności społecznej na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

  Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie symbolicznych róż wszystkim uczestnikom spotkania, wspólna kolacja i występ Formacji Tobi.