Aktualności


  Piątek 8 marca 2019

  Remont pomnika głównego z okresu I Wojny Światowej znajdującego się na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim - II etap

  Szanowni Państwo,

  decyzją Wojewody Podkarpackiego przyznana została naszej gminie dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł na realizację rozpoczętych w ubiegłym roku prac związanych z  remontem kwatery z I wojny światowej znajdującej się na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim.


  W 2018 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 35 000,00 zł, przeznaczoną  na odnowę mogiły upamiętniającej  żołnierzy poległych  w bitwie rozgrywającej się na terenie Wielopola Skrzyńskiego podczas I Wojny Światowej.

  Za otrzymane w 2019 roku środki finansowe przeprowadzone zostaną wszystkie  prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół odnowionego obiektu. W ramach zadania  wykonany zostanie mur dekoracyjny za pomnikiem głównym, ogrodzenie z bloków z piaskowca oraz ścieżka  z kostki brukowej.

  Realizację inwestycji zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku.

  Poniżej dokumentacja fotograficzna obrazująca koncepcję zagospodarowania terenu oraz wykonane w roku ubiegłym prace.