Ogłoszenia


  Piątek 3 stycznia 2020

  Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka w Wielopolu Skrzyńskim

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim",  który realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

   

  Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczyna się 10 stycznia 2020 roku. 


  W ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej w Wielopolu Skrzyńskim powstanie pierwszy w gminie żłobek, w którym uruchomione zostaną dwie  grupy dla 16 dzieci w wieku do 3 roku życia.
  Z uwagi na warunki lokalowe żłobek będzie zorganizowany w budynku obecnego Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

   

  Do udziału w projekcie zapraszamy:
  - osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,
  - pozostają bez pracy bądź przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym,
  -  sprawują opiekę nad dzieckiem do 3 lat i deklarują powrót na rynek pracy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od przyjęcia dziecka do żłobka. 

   

  Osoby zakwalifikowane formalnie będą mogły uzyskać punkty wg. dodatkowych kryteriów:
  - zameldowanie na terenie gminy,
  - dochód netto na członka rodziny – 800 zł,
  - powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,
  - status osoby długotrwale bezrobotnej,
  - niepełnosprawność (rodzica lub dziecka).  

   

  Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: 
  - 10 godzinnej opieki nad dziećmi  sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w 8 osobowych grupach,
  - możliwość korzystania z bardzo dobrze wyposażonych sal przystosowanych do opieki nad dziećmi do lat 3,
  - organizację imprez integracyjnych dla uczestników projektu,
  - uczestnictwo starszej grupy dzieci w zajęciach  rytmicznych i logopedycznych. 

   

  Czas trwania projektu: 2 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2021 roku, w tym wsparcie bezpośrednie dla uczestników projektu od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.
      Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne  można uzyskać  w Zespole Obsługi Szkól i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – w Biurze Projektu Nr tel. (017) 22 14 922  oraz stronach internetowych: www.wielopole.eu  oraz  www.zosip.wielopole-skrz.pl 

   

  Poniżej do pobrania regulamin rekrutacji i pozostałe dokumenty rekrutacyjne.