Aktualności


  Środa 6 czerwca 2018

  Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała

  Szanowni Państwo, z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik” - etap I.


  Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 1 600 000,00 zł. Za pozyskane środki w 2018 roku rozpoczęte zostaną właściwe prace budowlane polegające na zatrzymaniu zjawisk osuwiskowych, tj. obrywaniu się skarpy drogowej oraz wykonaniu odbudowy drogi gminnej w miejscowości Glinik.

  Inwestycja ma na celu uzyskanie bezpiecznego, lokalnego ciągu komunikacyjnego oraz zabezpieczenie terenu i budynków przed efektami działania osuwiska.

  Dla przypomnienia, droga Glinik – Łysa Góra – Mała została uszkodzona przez czynne osuwisko, które powstało wskutek obfitych opadów deszczu w 2010 roku oraz latach poprzednich. Osuwisko spowodowało nie tylko zniszczenie drogi gminnej, ale również budynków okolicznych gospodarstw.

  W imieniu mieszkańców gminy składam serdeczne podziękowania za otrzymane wsparcie, które przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.