Ogłoszenia


    Środa 11 września 2019

    Komunikat w sprawie bezpiecznego korzystania z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne

    W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie komunikatami dotyczącymi negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka pól elektromagnetycznych przekazujemy materiał zawierający informację, jak można ograniczyć korzystanie z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, bądź też używać ich w sposób bardziej bezpieczny.

    Mając na uwadze istotę sprawy, zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.