Gospodarka Komunalna


  Czwartek 28 grudnia 2017

  Zasady właściwej segregacji odpadów komunalnych

  Im więcej segregujesz, tym mniej zapłacimy za wywóz śmieci.


  Worek żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne i metal.

  Należy wrzucać:

  • puste, zgniecione butelki plastikowe po różnych napojach typu PET, środkach czystości, kosmetykach, tzw. chemię gospodarczą,
  • czystą folię, reklamówki, torebki z tworzyw sztucznych,
  • skrzynki plastikowe, doniczki, wiadra,
  • czyste kanistry plastikowe,
  • zgniecione puszki aluminiowe po konserwach i napojach, nakrętki i kapsle,
  • metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom,
  • metalowe pokrywki, tacki i folie aluminiowe,
  • itp.

  Nie należy wrzucać:

  • tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych styropianowych,
  • opakowań po aerozolach,
  • opakowań po środkach chwastobójczych,
  • baterii oraz puszek po farbach,
  • butelek i opakowań po olejach przemysłowych,
  • zabawek oraz sprzętu AGD,
  • plastikowych szyb z pleksy,
  • puszek po farbach i lakierach oraz aerozolach z resztkami zawartości,
  • itp.

  Worek zielony – przeznaczony na szkło białe i kolorowe.

  Należy wrzucać:

  • opakowania ze szkła białego i kolorowego bez nakrętek (słoiki, butelki po sokach, napojach),
  • opakowania szklane po kosmetykach,
  • inne opakowania szklane,
  • itp.

  Nie należy wrzucać:

  • szkła okiennego zwykłego i zbrojonego, luster, szyb samochodowych,
  • zniczy z woskiem, ceramiki, porcelany,
  • żarówek, świetlówek, termometrów,
  • wyrobów ze szkła hartowanego,
  • itp.

  Worek niebieski – przeznaczony na papier ,tekturę odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe ulegające biodegradacji.

  Należy wrzucać:

  • gazety i czasopisma,
  • prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze,
  • papierowe torby na zakupy,
  • zużyte zeszyty i stare książki,
  • kartony i tekturę,
  • odpady wielomateriałowe (np.kartony po sokach i produktach mlecznych),
  • odzież i tekstylia (np.pościel, buty, koce),
  • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  • itp.

  Nie należy wrzucać:

  • papieru z folią,
  • zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru,
  • pieluch i innych artykułów higienicznych,
  • worków po cemencie,
  • itp.

  Worek brązowy – przeznaczony na odpady kuchenne i odpady ogrodowe.

  Należy wrzucać:

  • trawę, liście, drobne gałęzie, obierki warzyw, owoców, skorupki z jajek,
  • zwiędłe kwiaty cięte, doniczkowe, przeterminowaną żywność, trociny,
  • itp.

  Nie należy wrzucać:

  • pozostałych odpadów, które nadają się do odzysku i recyklingu,
  • itp.

  Worek czarny - przeznaczony na odpady komunalne niesegregowanie (zmieszane).

  Należy wrzucać:

  • pozostałe odpady, które nie da się posegregować np. pampersy, zabrudzony tłusty papier, mocno zabrudzone opakowania,
  • znicze, porcelana, zabawki,
  • itp.

  Nie należy wrzucać:

  • odpadów, które należy gromadzić w pozostałych workach,
  • baterii, świetlówek, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • itp.

  Worki na odpady segregowane mieszkańcy otrzymują od przedsiębiorcy odbierającego odpady.

  Worki oraz kody, które pozostały mieszkańcom z poprzedniego roku są nadal aktualne.

  Nie będą wydawane- worki czarne na śmieci zmieszane.

  W worki na śmieci nieposegregowane (czarne) należy zaopatrzyć się we własnym zakresie (kupując w sklepie) i naklejając na nich kod z napisem – ZMIESZANE.

  1. Kody z napisem - SEGREGOWANE do naklejania na worki z odpadami posegregowanymi, o kolorze:

  • zielonym (szkło)
  • żółtym (plastik i metal)
  • niebieskim (papier, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe)
  • brązowym (odpady kuchenne i ogrodowe)

  2. Kody z napisem – ZMIESZANE do naklejania na worki z odpadami zmieszanymi, o kolorze:

  • czarnym (przeznaczony na pozostałe odpady, których nie da się posegregować)

  Worki napełniamy w całości, naklejamy kod i wystawiamy w dniu odbioru do godz. 7:00 rano!

  Firma odbierająca odpady zobowiązana będzie do odbioru wyłącznie tych worków, które będą oznaczone odpowiednim kodem.

  W przypadku braku kodu worki z odpadami nie zostaną odebrane!

  Zastosowanie kodów kreskowych umożliwia sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zarówno przez mieszkańców jak i firmę odbierającą odpady. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, kto wystawił odpady i czy właściwie je posegregował.

  Z uwagi na to, że mieszkańcy oddają coraz więcej czarnych worków zawierających odpady segregowane, apelujemy o właściwą segregację wg zasad segregacji opisanych powyżej.

  Koszt wywozu i utylizacji śmieci w workach czarnych jest dwukrotnie wyższy od kosztu wywozu odpadów segregowanych, dlatego do worków czarnych należy wrzucać tylko te śmieci, których nie da się posegregować.

  W przypadku stwierdzenia, że śmieci zostały niewłaściwie posegregowane, będą traktowane jako zmieszane i zostanie nałożona na właściciela nieruchomości w drodze decyzji zwiększona opłata (tj. 15,00 zł od 1 mieszkańca)