Wydarzenia


  Sobota 13 stycznia 2018

  Spotkanie Noworoczne w Wielopolu Skrzyńskim

  13 stycznia 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stało się doskonałą okazją do podsumowania minionego roku.


  W spotkaniu udział wzięli min: księża z Dekanatu Wielopolskiego, Parlamentarzyści, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Władz Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Sołtysi, Sponsorzy oraz Przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w swoim przemówieniu podsumował 2017 rok pod względem inwestycji, a następnie podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia noworoczne.

  Wydarzenie uświetnił występ Dziewczęcej Służby Maryjnej działającej przy parafii pw. NMP w Wielopolu Skrzyńskim – grupa przedstawiła Jasełka pt. „Hej ludzie prości Pan Bóg z nami gości” . Zaproszeni goście mogli również podziwiać występ Grupy Obrzędowej im. Marii i Józefa Dziedziców z Trzciany, która zaprezentowała widowisko obrzędowe pt. ”Herody”.

  Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy złożyli sobie życzenia noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.