Ogłoszenia


  Środa 13 lutego 2019

  Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019

  Fundacja  Fundusz Lokalny SMK zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym skierowanym do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2019).

  Konkurs jest organizowany przez 4 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:

  • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  • Fundację Przestrzeń Lokalna.


  Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 1 lutego i potrwa do dnia 28 lutego 2019 r., do godz. 16:00.

  Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  O grant mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
  • grupy nieformalne/ samopomocowe (3 - osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

  Szczegółowe informacje będzie można uzyskać podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się  22 lutego 2019 roku  o godz. 17:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

  Więcej informacji na stronie internetowej http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/