Ogłoszenia


    Poniedziałek 22 stycznia 2018

    Spotkanie informacyjne w związku z przystąpieniem gminy Wielopole Skrzyńskie do realizacji projektu pt. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z przystąpieniem gminy Wielopole Skrzyńskie do realizacji projektu „parasolowego” w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), pt. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”