Wydarzenia


  Piątek 12 listopada 2021

  Obchody Narodowego Święta Niepodległości

  11 listopada 2021 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość upamiętniająca 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

  Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia przez poszczególne delegacje wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

  Następnie o godzinie 11:00 w miejscowym kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

   


  Po zakończonym nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół i jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, a także przybyli mieszkańcy i grupy Mażoretek przemaszerowali do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości związana z obchodami Święta Niepodległości.

  Kolejnym punktem obchodów było wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.

  Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, że 11 listopada to dzień zadumy i refleksji, w którym możemy być dumni z naszej tożsamości i naszego przywiązania do historii.

  Po przemówieniu Pana Wójta przybyli goście obejrzeli występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Regionalnego WIELOPOLANIE działającego przy GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim oraz Mażoretek TIA działających przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach.

  Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu   Męskiego Chóru Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego.

  Serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu za udział w gminnych obchodach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasz  udział w uroczystościach jest świadectwem patriotyzmu, pamięci o naszych przodkach, a także szacunku wobec polskiej tradycji i historii – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

   

  Dokumentacja fotograficzna GOKiW Wielopole Skrzyńskie.