Wydarzenia


  Sobota 11 listopada 2017

  11 Listopada Święto Niepodległości

  11 listopada 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości.

  Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się zapaleniem zniczy i złożeniem okolicznościowych wiązanek pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.


  Kwiaty złożyli: Przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele „Samorządu i Gospodarki”, Przedstawiciele Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,  Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Przedstawiciele Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele uczniów Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim oraz Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Berdechowie.

  Następnie o godzinie 11:00 w miejscowym kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Ksiądz Mariusz Siniak proboszcz parafii wygłosił homilię o głębokiej treści, nawiązującej do odzyskania wolności i patriotyzmu Polaków.

  Dalsza część uroczystości kontynuowana była w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali w tradycyjnym pochodzie przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej w Brzezinach. 

  Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do pamięci o wielkich patriotach walczących o wolność Polski: Marszałku Józefie Piłsudskim, Ignacym Paderewskim, Ignacym Daszyńskim, Romanie Dmowskim, którym nie zabrakło siły i odwagi, by pokonać polityczne podziały i nieufność, aby odbudować naszą państwowość. Wójt podkreślił, że Niepodległa Polska rodziła się z tęsknoty za wolnością, wiary we własne siły i poczucia odpowiedzialności. Zaznaczył, że 11 listopada to dzień zadumy i refleksji, a także doskonały moment, w którym możemy być dumni z naszej tożsamości i naszego przywiązania do historii.

  Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie zaprezentowały patriotyczny montaż słowno – muzyczny pt. „Pisk Białego Orła”, który nawiązywał do okresów niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę. 
  Uroczystość wzbogacił wspólny występ połączonych chórów: Męskiego Chóru  „Echo” z Jasła oraz Męskiego Chór „Rolników” z Wielopola Skrzyńskiego, które wykonały koncert pieśni patriotycznych. Na scenie zaprezentował się również Zespół regionalny „Wielopolanie” z Wielopola Skrzyńskiego oraz Mażoretki – Grupa Kadetek oraz Juniorek, które działają przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach.

  Podniosły charakter uroczystości podkreślił również udział pocztów sztandarowych: Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielopola Skrzyńskiego, Wielopola Skrzyńskiego – Sośnic, Brzezin, Broniszowa, Glinika, Nawsia, Poczet Sztandarowy Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta, Gminna Orkiestra Dęta z Brzezin oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkola, nauczyciele, samorządowcy, radni i mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane w naszej gminie z okazji Święta Niepodległości nie powstałyby bez zaangażowania szeregu osób, którym serdecznie dziękuję. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy tak uroczyście, a jednocześnie radośnie przeżywać Święto Niepodległości, które staje się praktyczną lekcją historii i patriotyzmu. Wiele jest momentów, w których możemy być dumni z naszej tożsamości i przywiązania do historii, jednak 11 listopada to data szczególna ponieważ wszyscy, bez względu na przekonania celebrujemy zwycięstwo. Już dziś zapraszam wszystkich Państwa do aktywnego włączenia się w jubileuszowe obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w przyszłym 2018 roku – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.