Wydarzenia


  Środa 6 września 2017

  Dożynki Gminy Wielopole Skrzyńskie 2017

  3 września 2017 roku obchodziliśmy uroczystości Dożynkowe Gminy Wielopole Skrzyńskie. Tegorocznym gospodarzem święta plonów było sołectwo Nawsie.


  Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu podczas której poświęcono symboliczne chleby oraz wieńce dożynkowe.

  Po zakończonym nabożeństwie przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu przypomniał o wartości chleba i podkreślił, że dzięki ciężkiej pracy rolnika trafia on na nasze stoły. Następnie gospodarz gminy wręczył wypieczone z tegorocznego zboża chleby zaproszonym gościom.

  Starostami Gminnych Dożynek byli Państwo Dorota i Wiesław Janowscy, którzy zgodnie z tradycją obdarowali dożynkowym chlebem gospodarza dożynek Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pan Wójt przyjmując owoc pracy rolników przyrzekł dzielić ten plon sprawiedliwie i po gospodarsku, tak aby nikomu nie zabrakło go do przyszłorocznych plonów.

  Następnie orszak dożynkowy na czele z orkiestrą dętą z Brzezin, mażoretkami, grupami wieńcowymi i zaproszonymi gośćmi przemaszerował do miejscowego budynku Filii Ośrodka Kultury gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

  Na scenie zaprezentowało się 17 grup wieńcowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, które przedstawiły bogaty program artystyczny. W uroczystości udział wzięły następujące grupy wieńcowe:

  • Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego,
  • Młodzież z Konic,
  • Młodzież z Rzegocina,
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Wielopola Skrzyńskiego,
  • Sołtys i Rada Sołecka z Wielopola Skrzyńskiego,
  • Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki Tradycji”,
  • Grupa Uczniów ze Szkoły Podstawowej z Broniszowa,
  • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” z Broniszowa,
  • Klub Seniora z Broniszowa,
  • Klub Seniora z Glinika,
  • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki” z Glinika,
  • Klub Seniora z Nawsia,
  • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia,
  • Chór Seniores z Nawsia,
  • Mieszany Chór „Gloria” z Brzezin,
  • Klub Seniora z Brzezin.

  Każda grupa wieńcowa otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz pamiątkowy dyplom.

  Święto plonów to doskonała okazja do podziękowania i uhonorowania ciężkiej pracy rolników. Na wniosek Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 12 rolników z sołectwa Nawsie otrzymało Medale Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Świętego Izydora Oracza. Wyróżnienia te odebrali: Śledziona Zbigniew, Stasiowski Marian, Dędor Jadwiga, Janowski Wiesław, Traciak Krzysztof, Wlezień Robert, Zięba Barbara, Kiebała Józef, Pociask Maria, Piękoś Janusz, Pszonka Zbigniew, Janowski Adam.

  Następnie wręczono odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które zostały nadane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspomniane odznaczenie otrzymali: Adam Galas, Stanisław Pasowicz, Robert Wlezień, Raś Eugeniusz i Gąsior Krzysztof.

  Kolejnym punktem uroczystości był występ zespołu „Wielopolanie” z Wielopola Skrzyńskiego.

  W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli m.in.: Pan Zdzisław Pupa - Senator RP, Pan Kazimierz Moskal - Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Wiesław Lada Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Witold Darłak- Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Grzegorz Ożóg- p.o. Wójta Gminy Ostrów, Pani Jolanta Kaszowska Sekretarz Miasta i Gminy Ropczyce, Pan Jerzy Bator Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, delegacja zaprzyjaźnionego miasta Giraltowce ze Słowacji. Księża z dekanatu wielopolskiego na czele z księdzem dziekanem Józefem Kłosowskim, Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, przedstawiciele samorządu gminy, sołtysi oraz mieszkańcy.

  Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie zostało włożone w przygotowanie Gminnych Dożynek. Zorganizowanie takiej uroczystości wymaga dużego nakładu pracy, dlatego też chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy społecznie, w sposób bezinteresowny zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Słowa wdzięczności kieruję również do wszystkich organizatorów, a także osób które przyczyniły się do uświetnienia tegorocznych Dożynek – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.