Aktualności


  Piątek 18 czerwca 2021

  Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych


  Zestawienie remontów cząstkowych masą bitumiczną na gorąco:
  Miejscowość
  Łączna ilość masy [ t ]
  Nawsie
  9,33
  Glinik
  6,04
  Brzeziny
  17,92
  Łącznie:
  32,48
  Łączny koszt remontu masą bitumiczną wyniesie około 23 000 zł
   
  Zestawienie remontów cząstkowych - przełomy drogowe:
  Miejscowość
  Łączna ilość powierzchni przełomów drogowych [ m2 ]
  Glinik 
  200,00
  Broniszów 
  72,00
  Łącznie:
  272,00
  Łączny koszt remontu przełomów drogowych  wyniesie około 32 000 zł