Ogłoszenia


    Poniedziałek 11 grudnia 2017

    Konferencja podsumowująca na temat głównych efektów LSR

    Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na konferencję podsumowującą na temat głównych efektów LSR.