Wydarzenia


  Czwartek 24 sierpnia 2017

  Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim

  Szanowni Państwo z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie przystępuje do realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.


  23 sierpnia 2017 roku w obecności Pani Janiny Drygaś Skarbnik Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pana Łukasza Dzioka Zastępcy Wójta, który jest odpowiedzialny za merytoryczną część inwestycji podpisaliśmy umowę na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie z Wykonawcą: Dorota Szarnecka- Placko P.P.H. „EKO-SYSTEM- POLSKA”. Firma zaoferowała wykonanie tej części zadania za kwotę 5 179 115,00 zł. Termin zakończenia realizacji tej części inwestycji to wrzesień 2018 roku.

  Pragnę Państwu przypomnieć, że umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej została podpisana 28 lipca 2017 roku a Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Firma zaoferowała wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 4 457 700,00 zł. Termin zakończenia to sierpień 2018 roku.

  Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim o przepustowości 180 m3 oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,2 km. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt spełniający wymogi dla tego typu obiektów. Wykonana zostanie również instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej stosowanej w oczyszczalni. Powstała sieć kanalizacyjna zapewni możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw domowych zlokalizowanych w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnię zaprojektowano w sposób, umożliwiający jej rozbudowę o kolejny kolektor, pozwalający zwiększyć jej przepustowość do wartości 400 m3/dobę. Umożliwi to rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie kolejnych budynków z pozostałych miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie (Nawsia, Glinika i Brzezin).

  Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej to priorytetowa inwestycja Gminy Wielopole Skrzyńskie, która ma strategiczne znaczenie dla poprawy środowiska naturalnego.

  Marek Tęczar - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie