Wydarzenia


    Czwartek 24 sierpnia 2017

    Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim

    Szanowni Państwo z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie przystępuje do realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.