Aktualności


    Środa 5 lipca 2017

    Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim – aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania


    Szanowni Państwo ukazała się już ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.

    Nasz projekt pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „ Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” znalazł się na 15 miejscu inwestycji wybranych do dofinansowania i otrzymał 85 punktów.

    Celem realizacji inwestycji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury poprzez przebudowę i wprowadzenie rozwiązań technologicznych o dużym znaczeniu dla dalszej działalności kulturalnej Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu.