Aktualności


  Poniedziałek 5 listopada 2018

  Odnowa – remont konserwatorski zabytkowej kapliczki św. Sebastiana i św. Floriana zlokalizowanej na rynku w Wielopolu Skrzyńskim

  Szanowni Państwo, Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pod nazwą „Odnowa – remont konserwatorski zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Św. Floriana zlokalizowanej na rynku w Wielopolu Skrzyńskim”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


  Wartość otrzymanej dotacji to 59 763,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych przedmiotowej operacji.

  Za pozyskane dofinansowanie wykonana zostanie pełna konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej kapliczki, która znajduje się na wielopolskim rynku. Wykonana zostanie również renowacja zabytkowych rzeźb Św. Sebastiana i Św. Floriana znajdujących się we wnętrzu kapliczki oraz montaż oświetlenia obiektu. Dzięki zabiegom konserwatorskim wyeksponowana zostanie jej wartość artystyczna, kulturowa i historyczna.

  Planowany termin zakończenia realizacji zadania to listopad 2019 roku.

  Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej oraz zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego znajdującego się na obszarze naszej gminy.