Aktualności


  Środa 9 stycznia 2019

  Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

  W ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku, Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.


  Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się przedmioty niezbędne do prowadzenia:

  • zajęć gimnastycznych i tanecznych – zestawy piłek i gier gimnastycznych, urządzenia do ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej oraz wykładziny dywanowe do zajęć gimnastycznych,
  • zajęć manualnych – kredki, farby, stemple, kleje oraz zestawy pędzli, papierów kolorowych, brystoli i plasteliny,
  • zajęć logorytmicznych – zestawy gier i piłek logopedycznych oraz różnego rodzaju instrumentów muzycznych.

  Zamówienie obejmowało również dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb pracy psychologa przedszkolnego tj. różnego rodzaju puzzle oraz gry logiczne ćwiczące pamięć i stymulujące rozwój myślenia logicznego.

  Zakupione przedmioty dydaktyczne pozwolą na pełne wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, wspomogą indywidualny rozwój dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych objętych realizowanym projektem i umożliwią prowadzenie zajęć dodatkowych na jak najwyższym poziomie edukacyjnym.

  Łączna wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła 41 856,80 zł, w tym otrzymane w ramach realizowanego projektu dofinansowanie wyniesie  90% wartości zakupu.

  Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).