Ogłoszenia


    Środa 15 listopada 2017

    Zebranie Wiejskie w Broniszowie

    W dniu 10.12.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Broniszowie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.