Ogłoszenia


  Środa 6 lutego 2019

  Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2019 roku

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w 2019 roku.
  Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy II piętro pok. 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie).

   Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz załączniki do pobrania  dostępne bezpośrednio  pod linkiem podanym poniżej

  http://www.wielopole.bip.gmina.pl/index.php?id=345&a=1100&n_id=1092