Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 11.03.2018 r.


    Piątek 22 grudnia 2017

    Zarządzenie nr 195/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

    Zarządzenie nr 195/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.