Wybory i Referenda  Niedziela 23 grudnia 2018

  Wybory sołtysów 2018/2019


  Wybory sołtysów 2018/2019

  Zarządzeniem Nr 123.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządził wybory sołtysów w Gminie Wielopole Skrzyńskie na dzień 27 stycznia 2019 r. od godz. 8:00 do 16:00.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.