Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 11.03.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.