Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 11.03.2018 r.


    Poniedziałek 22 stycznia 2018

    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2018 r.

    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.