Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 11.03.2018 r.


    Poniedziałek 19 lutego 2018

    Zawiadomienie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 19 lutego 2018 r.

    Zawiadomienie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 19 lutego 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.