Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 11.03.2018 r.


    Wtorek 6 lutego 2018

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 6 lutego 2018 r.

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 6 lutego 2018 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.