Aktualności


  Środa 17 października 2018

  Zwiększenie promesy na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej Nawsie Rzeczki

  Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała  zwiększenie dofinansowania  do otrzymanej promesy na realizację zadania dotyczącego przebudowy  drogi gminnej Nawsie Rzeczki.


  Dla przypomnienia we wrześniu br. otrzymaliśmy promesę  w wysokości 200 000,00 zł z Dotacji Celowej Skarbu Państwa w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na realizację inwestycji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększył wartośc dotacji o 160 000,00 zł  na wniosek Gminy Wielopole Skrzyńskie, który został poparty przez Wojewodę Podkarpackiego. Łącznie wysokosć przyznanej promesy po zmianie wynosi 360 000,00 zł.

  Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 500 mb oraz pozostałych prac polegających m.in. na rozbiórce i wymianie przepustów pod koroną drogi, odmuleniu rowów oraz utwardzeniu poboczy. Przetarg na realizację zadania został  ogłoszony i aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

    Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2018 roku.