Ogłoszenia


  Czwartek 10 maja 2018

  Zebranie dla mieszkańców sołectwa Glinik

  OGŁOSZENIE


  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie i sołtys wsi Glinik informują mieszkańców wsi Glinik, że w dniu
  15 maja 2018 roku o godz. 1600 w budynku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku odbędzie się zebranie wiejskie.

  Tematyka zebrania:

  1. Prezentacja projektu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
  2. Budżet Gminy na 2018 rok.
  3. Budowa wodociągu i sprawy różne.