Wydarzenia


  Poniedziałek 13 maja 2024

  69 Rocznica Pożaru Baraku Szkolnego – 11 maja 2024 rok

  11 maja 2024 roku obchodziliśmy 69 rocznicę tragedii, w której spłonęło 58 osób w tym 38 dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat.

  Obchody upamiętniające 69 Rocznicę Pożaru Baraku Szkolnego rozpoczęły się od Nieszporów Żałobnych w wykonaniu Męskiego Chóru Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego na placu przy Pomniku Ofiar.


  Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta sprawowana przez Ks. Proboszcza Mariusza Siniaka oraz Wikariusza Wielopolskiego Ks. Arkadiusza Puzio.

  Podczas Uroczystości kwiaty złożyli:

  - Przedstawiciele Rodzin ofiar Pożaru Kina: Pani Romualda Bokota, Pan Piotr Zabiegły;

  - Delegacja Gminy i Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie: Pan Marek Tęczar - Wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Maria Żywot - Radna Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Krzysztof Majchrowicz - Radny Gminy Wielopole Skrzyńskie;

  - Delegacja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: Pani Halina Poręba - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Marcin Świerad - Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;

  - Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Piotr Siuśko - Komendant Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Patryk Prokopowicz - Wiceprezes OSP W Wielopolu Skrzyńskim, Pani Patrycja Król - Druhna OSP w Wielopolu Skrzyńskie;

  - Delegacja Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim: Pani Irena Walat – p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Wiesława Śledziona - Kierownik Bibliotek GOKiW, Pani Monika Świerad - Główna Księgowa;

  - Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Stanisław Paryś – Prezes Towarzystwa, Pan Franciszek Ślusarczyk – Wiceprezes Towarzystwa, Pan Julian Zegar – członek Towarzystwa;

  - Delegacja Stowarzyszenia Kobiet Pasjonatki Tradycji: Pani Leokadia Longosz – Prezes Wielopolskiego Stowarzyszenia Kobiet Pasjonatki Tradycji, Pani Aneta Kubik - Sekretarz Stowarzyszenia, Pani Agnieszka Wrona - członek Stowarzyszenia;

  - Delegacja Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości: Pani Agnieszka Ochał, Pan Rafał Bokota.

  Uroczystość zakończyła się montażem słowno-muzycznym zatytułowanym „Pamięć nie umiera”, montaż przygotował Chór Mieszany „Opoka” z Glinika.

   

  Dokumentacja fotograficzna GOKiW Wielopole Skrzyńskie.