Inwestycje


    Środa 18 kwietnia 2018

    Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego nr 259  w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby SOR

    Przedmiotem prac jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części budynku komunalnego nr 259 w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby SOR.