Wydarzenia


  Poniedziałek 24 września 2018

  Akcja Honorowego oddawania krwi w Wielopolu Skrzyńskim

  23 września 2018 roku przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim została przeprowadzona akcja honorowego krwiodawstwa.


  Akcję zorganizował Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Była to czwarta zbiórka krwi organizowana przez Klub w tym roku. Chętnych do podzielenia się cząstką siebie nie brakowało. W akcji wzięło udział 49 osób, w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Podczas akcji krew oddało 38 osób, co pozwoliło wzbogacić zapas tego cennego leku o kolejne 17 litrów krwi. Wśród krwiodawców liczną grupę stanowiły osoby, które po raz pierwszy zdecydowały się na na ten szlachetny gest. Krew jest niepowtarzalnym, ratującym życie płynem i pomimo ogromnych postępów medycyny nie ma dla niej zamiennika.

  Wszystkim, którzy włączyli się w akcję składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi w dniu 9 grudnia 2018 roku.

  Zarząd Klubu HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim