Inwestycje


    Wtorek 19 listopada 2019

    Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 986 w miejscowości Glinik


    Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 31+773 - 31+982 w m. Glinik”