Inwestycje


  Wtorek 19 listopada 2019

  Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 w miejscowości Glinik

  17 grudnia 2019 roku w Gliniku oficjalnie oddano do użytku nowy chodnik dla pieszych, który powstał wzdłuż drogi Wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa.

  Dzięki wspólnym działaniom zarówno Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i Gminy Wielopole Skrzyńskie zadanie tak potrzebne lokalnej społeczności, zostało zrealizowane. W roku bieżącym powstało kolejne 239 m chodnika.  Nowy trakt dla pieszych połączył się z powstałym w latach poprzednich chodnikiem prowadzącym od budynku Szkoły Podstawowej w kierunku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku.  Jego budowa z  pewnością zwiekszy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zwłaszcza dzieci uczęszczającyh do szkoły.


  Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przeciecia wstęgi, następnie wszyscy zebrani spotkali się by wspólnie podsumować zrealizowaną inwestycję.

  W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Pani Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Kazimierz Surmacz Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Pan Andrzej Więcek Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu, Pan Mariusz Sroczyński Inspektor w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Mielcu, który jednocześnie sprawował funkcje Inspektora Nadzoru nad realizowaną inwestycją, przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz mieszkańcy Glinika. 

  Wartość inwestycji wyniosła 285 000,00 zł, natomiast dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie wyniosło 115 000,00 zł, pozostała kwota to wkład Samorzadu Województwa Podkarpackiego. 

  Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo Usługowa  Grzegorz Ozga z Niedźwiady.

  Zrealizowana inwestycja służy za przykład dobrej współpracy samorządów.