Inwestycje


    Piątek 11 września 2015

    Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek


    (Odcinek A od km 0+000.00 do km 0+266.34, Odcinek B od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek C od km 0+000.00 do km 0+167.81)