Inwestycje


  Piątek 5 marca 2021

  Budowa oświetlenia płyty stadionu GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji zadania

  inwestycyjnego pod nazwą:

  „Budowa oświetlenia płyty stadionu GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim”


  Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej instalacji oświetlenia płyty Stadionu GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim wraz z osprzętem towarzyszącym. W zakres prac wchodzi:

  - wykonanie wykopu pod budowę linii kablowej,

  - wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe,

  - ustawienie słupów oświetleniowych (6 szt.)

  - ustawienie słupków złącz kablowych,

  - ułożenie linii kablowych ,

  - montaż opraw oświetleniowych,

  - montaż złączy kablowych.

   

  Termin wykonania 30.03.2021r.

  Wykonawca:

  Zakład Usługowo-Remontowy ELMIX St. Przywara, M. Feret Sp. Jawna

  (39-100 Ropczyce, ul. Masarksa 6)

  Koszt inwestycji: 136 850,00 zł. brutto - budżet własny Gminy Wielopole Skrzyńskie