Inwestycje


  Poniedziałek 2 sierpnia 2021

  Budowa sieci wodociągowej w m. Wielopole Skrzyńskie o dł. 1,5 km

  Gmina Wielopole Skrzyńskie zrealizowała zadanie pod nazwą:

  „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII”

  Etap VII obejmował trzy części zamówienia:

  I - Budowa studni BR-2

  II - Budowa sieci wodociągowej w Broniszowie 

  III - Budowa pompowni – hydroforni strefowej