Inwestycje


  Poniedziałek 2 sierpnia 2021

  Budowa sieci wodociągowej w m. Wielopole Skrzyńskie o dł. 1,5 km

  Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje zadanie pod nazwą:

  „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII”

   


  Chciałbym Państwa poinformować że wykonanie w/w inwestycji jest niezwykle ważne z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przeciw pożarowego  dla całego centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie.Wykonanie inwestycji sprawi, że po wielu latach nasza miejscowość będzie posiadać hydranty o normatywnej wydajności które pozwolą na szybką reakcje straży w przypadku pożaru. Dzięki niej łatwiej będzie zarówno gminie jak i przyszłym inwestorom realizować inwestycje w centrum Wielopola. Z uwagi na historię tej miejscowości jest to niezwykle ważna i potrzebna inwestycja.

   

  W ramach części III zamówienia Wykonawca zrealizuje budowę sieci wodociągowej o długości około 1,5 km.  Sieć zostanie wykonana z rur PE o średnicy od 40 mm do 160 mm. Na sieci zamontowane zostaną niezbędne zasuwy odcinające i urządzenia odpowietrzające. Sieć zostanie podzielona na strefy ciśnienia. W tym celu zbudowana zostanie pompownia – hydrofornia strefowa wyposażona w system GPRS. Na zbudowanej sieci powstanie 10 szt. hydrantów pożarowych gwarantujących dostęp do wody w przypadku pożaru dzięki czemu centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie zostanie wyposażone w wymaganą przepisami infrastrukturę przeciwpożarową. Zbudowana sieć wodociągowa zapewni możliwość podłączenia zlokalizowanych w centrum Wielopola Skrzyńskiego obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych.

   

  Termin realizacji: 30.09.2021

  Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek

  Ul Św. Jana 4 38-120 Czudec

   

  Koszt realizacji zdania: 492 200,90 zł brutto

  Wysokość dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 348 142,10 zł do kwoty netto ~ 87% do netta