Inwestycje


  Piątek 24 sierpnia 2018

  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik


  Aktualnie trwają prace związane z budową sieci wodociągowej o łącznej długości 9263 m dla miejscowości Glinik – w chwili obecnej wykonano 5500 m sieci wodociągowej.

  Zamontowano 20 szt. hydrantów nadziemnych z 36 szt. Zostały również wykonane wszystkie przejścia pod drogą wojewódzką. Odcinek od stacji uzdatniania wody do Szkoły Podstawowej w Gliniku został wykonany. Natomiast pozostała część sieci wodociągowej dla Glinika wykonana zostanie do końca czerwca 2019 roku.

  Sieć wodociągowa wykonana jest z rur polietylenowych ciśnieniowych PE,PEHD łączone metodą zgrzewalną.

  Położenie rur wykonywane jest w większowści metodą przewiertową.