Inwestycje


    Piątek 24 sierpnia 2018

    Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik


    W chwili obecnej wykonawca robót wykonał całość głównej sieci wodociągowej o długości 9263 m dla miejscowości Glinik. Zamontowano 34 szt. hydrantów nadziemnych oraz 2 szt. hydrantów podziemnych. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur polietylenowych ciśnieniowych PE,PEHD łączone metodą zgrzewalną. Położenie rur wykonywane jest w większowści metodą przewiertową. Zostały również wykonane wszystkie przejścia pod drogą wojewódzką. Obecnie trwają rozliczenia dotyczące płatności za wykonane etapy. Opracowano również inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą która została złożona do ośrodka dokumentacji. Po wykonaniu stacji uzdatniania wody i zbiornika (zaawansowanie prac ok 50%) zostaną przeprowadzone próby szczelności sieci i dokonany odbiór sieci. Przewidywany termin uruchomienia wodociągu to czerwiec 2019r. Gmina Wielopole Skrzyńskie zleciła opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego oraz speyfikacji budowlanej dotyczących budowy przyłączy do wodociągu. Po uzyskaniu dokumentacji i oszacowaniu wartości przyłączy ( pierwsza połowa stycznia 2019r.) pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną podpisywanie umów dotyczących realizacji przyłączy. W zależności od warunków atmosferycznych rozpoczęcie  przyłączy wodociągowej rozpocznie się w okresie marca - kwietnia 2019r.