Inwestycje


  Czwartek 29 grudnia 2022

  Cyfrowa Gmina

  Zakończono realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


  Zakres projektu obejmował zakup:

  - serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem,

  - 12 szt. komputerów stacjonarnych,

  - specjalistycznego oprogramowania,

  - macierzy dyskowej wraz z akcesoriami sieciowymi i wdrożeniem,

  - przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,

  - przeprowadzenie audytu cyberbezpieczństwa.

  Celem projektu była  poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyfrowej odporności na zagrożenia Urzędu Gminy.

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 278 890,20 zł w tym 226 740 zł to dofinansowanie otrzymane w ramach realizowanego projektu.