Wodociągi


  Piątek 3 września 2021

  Decyzja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie


  Miesięczna opłata za odbiór ścieków za 1 osobę przy rozliczaniu w formie ryczałtu wynosi 19,77 zł netto (21,35 zł brutto)

   

  (1m-c x 1 osoba x 2,40m3/os ) x 5,80 zł/m3)) + 5,85 zł/msc = 19,77 zł

  (ilość miesięcy x ilość osób x norma zużycia wody (m3/os) x cena usługi (zł/m3) + opłata abonamentowa (zł/msc)